Impressum

Dette er heimesida til::
Jana & Michael Hoffmann
Seljevegen 5
NO - 1929 AULI

email:michael[@]hoffmannfamilie.net

(Fjern [parantesen ])

Tel.: (+47) 70 21 79 18


Vihar reservert mot allreklame.Innhaldet av denne websida er beskytta av opphavretten. Alle tekster og bilete på heimesida vår erbeskytta av opphavsretten. Om ikkje anna står der, så er vi som er eigarane til opphavsretten.

Om ikkje anna står der kan alle bilete, tekster, oversetningar, lenke- og datasamlingar berre brukast tilprivate formål. For all bruk utover dette krevjast det skriftleg løyve.