Norsk

{youtube}ipevEcOyu9Q {/youtube}

Masteroppgåve i praktisk teologi

Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo

Vår - haust 2012

AVH8020 - Avhandling Master i praktisk teologi - 30 Ects

Michael Hoffmann

Vegleiar: Prof. Harald Hegstad

Sidetall totalt: 83 (72 utan tittel, innhaldsliste og litteraturliste)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anhänge:
DateiBeschreibungErstellerDateigröße
Diese Datei herunterladen (120925 Prestebilete og prestekvardag_kom HH.pdf)Prestebilete og prestekvardag Michael Hoffmann1341 KB

Her er dei :)

Kjenner du historia om apostelen Fillip og den etiopiske hoffmannen (Preiketekst: Apg 8,26-40)? Hoffmannen var mest sannsynleg ein av dei etiopiske jødane. Han var ein viktig o lært mann som hadde tilsyn med skattekammeret i Etiopia. På veg heim att frå Jerusalem les han frå profeten Jesaja i vogna si og klarer ikkje å forstå det han leser der. Så er det Den heilage ande som sender Fillip til hoffmannen til å forklare teksten. Han plasserer Fillip rett i vegkanten mens  hoffmann grublar over høglydt over teksten. Fillip forklarer teksten og ber om å bli døypt heilt med det same. Og Fillip gjer det.

I dag er det 17. mai og denne dagen er så mykje meir enn den 17 dagen i den femte månaden i året. Dette er dagen der vi feirar nasjonaldagen vår. Det er dette fantastiske landet som gud har gitt oss og det er fridomen vår vi feirar. Vi feirar. Vi det er fellesskapet. Vi dette er ikkje ei samling av individ, men eit samfunn. Vi er eit lag. Sjølv om vi har ein konge, så er det ikkje kongen eig landet og som forvaltar det, men folket, fellesskapet –vi, kvar og ein av oss, oss alle i lag.

Det er ikkje ”det offentlege”, staten eller kommunen som har ansvaret for dette landet. Det er vi som bærer landet. Det er det dagens preiketekst minne meg på:

Unterkategorien