Norsk

Arbeidsplanverktøyet som eg laga og som eg bruker til å lage gudstenesteplanen og arbeidsplanen for prestane i Haram. Eg bruker dette for å samordne arbeidsplanen og gudstenesteplanen før eg legg  gudstenesteplanen inn i Labora gudsteneste og arbeidsplanen inn i prostemodulen. Der har eg rettigheitane som administrator. Som eksempler legg eg ved to fiktive arbeidsplanar for 2009 og 2010. For 2009  utvikla eg også ei prostekomponent som ikkje blei brukt så mykje. Om nokon skulle ha bruk for den kan eg gjerne tilpasse den til seinare planar.

Anhänge:
DateiBeschreibungErstellerDateigröße
Diese Datei herunterladen (09 arbeidsplan prost.xls)09 arbeidsplan prost.xlsprostekomponenten for 2009 som leser planane 1-6Michael Hoffmann1594 KB
Diese Datei herunterladen (09 arbeidsplan-1.xls)09 arbeidsplan-1.xlsfiktiv arbeidsplan for 2009Michael Hoffmann152 KB
Diese Datei herunterladen (10 arbeidsplan-1.xls)10 arbeidsplan-1.xlsfiktiv arbeidsplan for 2010Michael Hoffmann157 KB
Diese Datei herunterladen (13 arbeidsplan-1.xls)13 arbeidsplan-1.xls Administrator148 KB
Diese Datei herunterladen (13 arbeidsplan-2.xls)13 arbeidsplan-2.xls Administrator148 KB
Diese Datei herunterladen (13 arbeidsplan-3.xls)13 arbeidsplan-3.xls Administrator148 KB
Diese Datei herunterladen (13 arbeidsplan-4.xls)13 arbeidsplan-4.xls Administrator148 KB
Diese Datei herunterladen (13 arbeidsplan-5.xls)13 arbeidsplan-5.xls Administrator148 KB
Diese Datei herunterladen (13 arbeidsplan-6.xls)13 arbeidsplan-6.xls Administrator148 KB

For dei som ynskjer det 

Anhänge:
DateiBeschreibungErstellerDateigröße
Diese Datei herunterladen (12 arbeidsplan-1.xls)12 arbeidsplan-1.xls Administrator150 KB
Diese Datei herunterladen (12 arbeidsplan-2.xls)12 arbeidsplan-2.xls Administrator150 KB
Diese Datei herunterladen (12 arbeidsplan-3.xls)12 arbeidsplan-3.xls Administrator149 KB
Diese Datei herunterladen (12 arbeidsplan-4.xls)12 arbeidsplan-4.xls Administrator149 KB
Diese Datei herunterladen (12 arbeidsplan-5.xls)12 arbeidsplan-5.xls Administrator149 KB
Diese Datei herunterladen (12 arbeidsplan-6.xls)12 arbeidsplan-6.xls Administrator149 KB

Sjølv om dette bilete ikkje er det aller nyaste  ;-)

dsc_0027

Har sett opp på himmelen i det siste? Har du klart å stjernene? Synes du kanskje at dei har blitt bleikare sidan denne gongen du var barn? Om du syns det, så trenger det ikkje å vere noko galt med augo dine. Det kan også skyldast eit fenomen som astronomane kallar for ljossmog, lysforurensning.

Lys som i grunn skal hjelpe oss med å sjå til kan stå vegen og forhindre at vi klarer å sjå noko. ljossmog for eksempel meiner at to milliardar menneske ikkje klarer å sjø mjølkevegen lengre. Dei klarer ikkje å sjå den fordi dei lever i område med mykje uteljos. Og når lyset frå jorda blir forsterke blir lyset frå himmelen  for svake. I Rio de Janero klarer ein å sjå berre 150 av 5000 synlege stjerner, men også her i Noreg aukar ljossmoget med mellom 5 og 10 % kvart år. Berre belysninga i Ålesund gjer at  stjerner over øyane vår forsvinn. Og då snakkar vi ennå ikkje om belysninga her ute.

Det hender at ein prest får telefoner. Telefoner som gjer at hjernen må starte frå 0 til 100 i løpet av 2 sekund. Ikkje alle desse telefonane er dramatiske eller triste. Av og til det folk som berre lurer på det eine eller andre. Dei lurer på noko og spør om å få svar. Og det er kjekt å bli spurt, det er kjekt når det ein kan og det ein veit blir etterspurt. Det er i grunn kjekt når ikkje alle svar kjem frå Google.

Men kva skal ein svare når ein så blir spurt kva advent er for noko. Hjernen må starte frå 0 til 100 på 2 sekund og så er det kanskje enklast å bruke desse 2 sekund for eksempel på eit langt ”jaaaaaaaaaa”. Og så må ein svare.

Unterkategorien