Curriculum vitae

Michael Hoffmann

Prest og journalist

Sivil  status: gift, tre barn
Født: 1976

 Seljevegen 5, NO-1929 Auli // (+47) 407 63 723//  michael[at]hoffmannfamilie.net 

Nøkkelkvalifikasjonar

Engasjert, motiverande, lyttande, strukturert, målretta, fleirkulturell, handlekraftig, erfaren i krisehandtering, lojal

Erfaring

 

Sidan 2012 Rådgivar og vikarprest i Døvekirken
2002-2012  Sokneprest i Haram og Fjørtoft (og koordinerande sokneprest for Haram kommune)
2002 Prestevikar i Stadsbygd prestegjeld
1994-2002 Assistentjobbar i helse- og sosialvesenet i Noreg og Tyskland (blant anna personleg assistent i Kristiansand, Sjukeheim i Bærum, legepraksis i Tyskland, aktivitetsleiar for utsett ungdom Landkreis Freiberg )
1999-2001 Prestevikar i sjukehusprestetenesta ved Klinikum ”St. Georg” Leipzig
1998-2001 Pizzasjåfør Pizzaservice Pronto Leipzig
1996 Assistent for elektrikar for Bindan i Dresden (Tyskland)
1991-1995 BCS – Computersysteme Rechenberg-Bienenmühle

 

Utdanning

 

2012 Personalledelse og -administrasjon
2011-2012 Prestebilete og prestekvardag i økumenisk samanheng – Masteravhandling i praktisk teologi
2011 Reglar og rammar i arbeidslivet
2011 Kyrkja i møte med muslimar i Norge (10 SP) -  Eit møte i sorg -  Å gå med dødsbod til ein muslimsk familie
2010 Kristne minoriteter i Det hellige landet med Studietur til Israel og de palestinske områdene (10 SP) - Armeniarane i Jerusalem
2009 Prest og teolog i praksis  (10 SP) - Den Norske Kyrkja – berre for dei norske?
2008 PKU på Modum Bad (20SP)
2007 Impulser frå Vest om kyrkjelydsvekst i England (10SP) - Parochie - Bremsekloss eller trygg base?
2007 Prosjektleiing i praksis (10SP)
2005 Sokneprestkurs om saksbehandling m.m.
2003 autorisert kursholder "Vandring gjennom bibelen for barn”
2003 Ordinasjon som prest i Den norske kyrkja
2002 Praktikum på Menighetsfakultetet avsluttet med praktisk-teologisk eksamen
1998-2002 Theologische Fakultät der Universität Leipzig, Leipzig avslutta med 1.teologiske eksamen (Ev.-Luth. Landeskirche Sachsen) og Diplom-Teolog  (godkjennt som norsk cand. teol.)
1997-98 Univerzita Karlova v Praze -Evangelicka teologicka fakulta, Praha
1995-98 Theologische Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität-Jena, Jena

 Stipend frå:     Deutscher Akademischer Austauschdienst, e-fellows, Luthersk Verdensforbund 

Språk

Norsk (nynorsk og bokmål);
Tysk  (Morsmål)
Engelsk (skriftleg og munnleg)
Norsk teiknspråk (NTS)
Russisk (6 år  undervisning pga. manglande bruk meir passivt enn aktivt) 
Tsjekkisk (varierande etter samtaleemne)
Latinum, Graecum, Hebraicum, forstår litt arabisk