Curriculum vitae
Jana Hoffmann

Fødselsår: 1979
Sivilstand: gift , tre barn

 Erfaring

sidan 2003 Heimebasert omsorg -Haram kommune
2002-2003 Bærum Kommune DønskiBo-og Behandlingssenter
1998-2001 Praktisk utdanning i Klinikum „St.Georg“
2000  Personlig Pleieassistent i Kristiansand 
1995- 2000 Flere ferievikariater i legepraksisog  restaurant

 

Utdanning

1998 - 2001 Sykepleierskole: Berufsfachschule„St. Georg“ Leipzig
2002 Gastrostomiekurs (PEG og Mic- Key-sonder)
2001 Intensiv norskkurs i Köln(Tyskland)- Arbeidsdirektoratets norskkurs for sykepleiere fra EØS-område (12 uker) 

Språk

Norsk (flytende - Bergenstest trinn III)    
Engelsk (Skole)            
Tysk (morsmål)
Latinum

Andre kvalifikasjoner

Førerkort klasse BE, disponerer bil
Gode datakunnskaper
Autorisasjon som sykepleier i Norge fra 1/ 2002