Det er ikke mer

Du var mitt fineste instrument.
Jeg elsket musikken fra deg.
Nå er det ikke flere strenger å spille på.
Vi kan ikke lenger være samstemt
eller i utakt.

Det var aldri falske toner mellom oss.
Vi finjusterte oss inn til en flott duo.
En harmoni! Ett fullkomment verk.
Så var det ikke mer. Buen - selve livsnerven i vår
musikk ble revet over.
Og da var det ikke mer.
Igjen var bare skallet. Og det
er helt taust. Men musikken
din lever videre i alle oss som
kjente deg.
Du vil aldri bli glemt.
Måtte du ha evig liv,
Charlotte.

~ Karin Fürst Holtmann

 

Eg ser

Eg ser at du er trøtt
Men eg kan ikkje gå alle skritta for deg
Du må gå de sjøl
Men eg vil gå de med deg
Eg vil gå de med deg

Eg ser du har det vondt
Men eg kan ikkje grina alle tårene for deg
Du må grina de sjøl
Men eg vil grina med deg
Eg vil grina med deg

Eg ser du vil gi opp
Men eg kan ikkje leva livet for deg
Du må leva det sjøl
Men eg vil leva med deg
Eg vil leva med deg

Eg ser at du er redd
Men eg kan ikkje gå i døden for deg
Du må smaka han sjøl
Men eg gjer død til liv for deg
Eg gjer død til liv for deg
Eg har gjort død til liv for deg

~ Bjørn Eidsvåg

 

Til et medmenneske

Prøv å forstå
at min avvisning
ikke er personlig
men at jeg må utvide grensene
rundt meg selv
for en stund
til ting er på plass
i mitt indre rom

Prøv å forstå
at bekymringer på mine vegne
blir en ekstra bør å bære
som jeg nå
ikke har skuldre for

Vær der når jeg trenger deg
men press deg ikke på -
så skal jeg være der for deg
ved neste korsvei

~ Solfrid Sæter

 

DEATH OF AN INNOCENT

I went to a party mom,
remembering what you said
You told me not to drink mom,
so I drank soda instead
I really felt proud inside mom,
the way you said I would
I didn't drink and drive mom,
even though the others said I should

I know I did the right thing mom,
I know you were always right
Now the party is finally ending mom,
and everyone is driving out of sight
As I got into my car mom,
I knew I'd get home in one piece
Because of the way you raised me mom,
so responsible and sweet

I started to drive away mom,
but as I pulled out into the road
the other car didn't see me mom,
and hit me like a load
As I lay there on the pavement mom,
I hear the policeman say,
the other guy is drunk mom,
and I'm the one who will pay.

I'm lying here dying mom,
I wish you'd get here soon
How could this happen to me mom,
my life just burst like a balloon?
There is blood all around me mom,
and most of it is mine
I hear the medic say mom,
I will die in a very short time

I just wanted to tell you mom,
I swear I didn't drink
It was the others mom,
the others that didn't think
He probably was at the same party as I,
the differense is,
he drank and I will die

Why do people drink mom,
when it can ruin a whole life
I'm feeling sharp pains now mom,
pains just like a knife
The guy who hit me is walking mom,
and I don't think it's fair
I'm lying here dying mom,
and all he does is stare

Tell my brother not to cry mom,
tell daddy to be brave
And when I go to heaven mom,
put "Daddy's girl" on my grave
Someone should have told him mom,
not to drink and drive
If they only had told him mom,
I would still be alive

My breath is getting shorter mom,
I'm becoming very scared
Please don't cry for me mom,
when I needed you,
you were always there
I have one last question mom,
before I say goodbye
I didn't drink and drive mom,
so why am I the one to die?

~ ukjent forfatter
(innsendt av Anita Ludvigsen)

 

En varm takk

Jeg låner dere to en stund
et barn jeg har, sa Gud.
Hold av ham, mens han er på jord,
og gråt når han får bud -
om reise hit til meg igjen.
Det kan gå mange år,
men også liten stund,
og til det skjer, la ham få gode kår!
Ham bringer smil og glede med,
og blir hans opphold kort,
så lever minnene som sol,
og puster sorgen bort.

Hans opphold det blir ei "for godt",
på jord kan ingen bli,
men han har litt å lære der -
før turen er forbi.
Jeg så rundt den hele jord -
og søkte etter lærer god.
Og fremst blant kvinner og blant menn,
der fant jeg dere to.
Vil dere gi all kjærlighet
til denne lille venn -
og ikke hate meg -
når jeg skal ta ham hjem igjen?

Jeg syntes da, dem til meg si:
"Skje din vilje, Herre kjær!
Vi gleder oss til barnet ditt -
om sorgen enn blir svær.
Vi gir ham ly og kjærlighet -
den tid du, Herre, vil.
Og takker deg for lykken vår,
så lenge vi er til.
Og kaller englene på ham -
før noen tenkte så,
skal vi stå rak i sorgens stund -
og prøve å forstå."

~ ukjent amerikansk forfatter

 

Den dag kjem aldri

"Den dag kjem aldri at eg deg gløymer,
for om eg søver, eg om deg drøymer.
Om natt og dag er du like nær,
og best eg ser deg når mørkt det er.

Du leikar kringom meg der eg vankar.
Eg høyrer deg når mitt hjarta bankar.
Du støtt fylgjer meg på ferdi mi,
som skuggen gjeng etter soli si.

Når nokon kjem og i klinka rykkjer,
det er du som kjem inn til meg, eg tykkjer:
Eg sprett frå stolen og vil meg te,
men snart eg sig atter ende ned.

Når vinden lint uti lauvet ruslar,
eg trur det er du som gjeng der og tuslar!
Når sumt der borte eg ser seg snu,
eg kvekk og trur det må vere du.

I kvar som gjeng og som rid og køyrer,
det er du eg ser, deg i alt eg høyrer:
i song og fløyte-og felelåt,
men endå best i min eigen gråt."

Aasmund Olavsson Vinje (1866)