Norsk

Eg sitt her ved krybba og eigentleg så burde eg syngje ein song til det.

 

Det lyser i stille grender

av tindrande ljos ikveld,

og tusunde barnehender

mot himmelen ljosi held.

Ei dronning, som hadde blitt enke for lenge sidan, sendte sin einaste dottera si langt unna til å gifte seg med en prins. Mora var veldig, veldig gald i jenta si. Mora sendte ei tenestetaus med jenta si, og i tillegg ein trufast hest som kunne prate og som vart kalla Fallada og eit fint lommetørkle med  tre dråper av henna eiget blod. hushjelpa På vegen til prinsen mister dottera tørklet med blodet på, då ho bøyer seg over ein bekk for å skaffe seg drikke, sidan tenestetausa nekta å hjelpe henne. Så tvinger tenestetausa prinsessa til å bytte både hest og klede med ho.

Deilig er den himmel blå,
lyst det er å se derpå,
hvor de gylne stjerner blinker,
hvor de smiler, hvor de vinker
/:oss fra jorden opp til seg.:/

Seinast kl. 18.00 reiser straumen, og kort tid etter straumen reiser også vatnet. Alle vindauge må være lukka og gardinene skal være framme. Gatene er mørke. Både badekaret og alt vi har av kanner er fylt med kald vatn. Vi har bunkra gas og brensel. Ved døra ligg det sekker med naudbagasje og der heng det også to skilt. Skilt der namna våre står påskreva i tillegg til namn og adressene til våre nærmaste slektningar. Flyplassen er steng der er panser i gatene og amerikanske krigsskip utanfor kysten.

Husker du den gangen du var nyforelska? Magen var fulle av summarfuglar. Det var så varmt og godt i lag med kvarandre at ingen kjente kulda under den klare stjerne himmelen. ”Eg vil hente stjernene frå himmelen for deg!”

Eg veit ikkje om du nokon gong har opplevd noko slikt og korleis det mogleges gjekk vidare med dykk. Det eg veit derimot er at det var mange stjerneklare og kalde netter nå i det siste. Har du sett opp til himmelen? Har du sett stjernene og korleis dei blinkar? Dei forandrar seg nok avhengig av kor du er, eller kva tid på året ein ser opp til himmelen, men det har nok ikkje blitt færre. Det er nok ingen av dei som har blitt henta ned.

Unterkategorien