Norsk

Hei, kor langt er planlegginga kommen hos dykk?

Veit de kor de skal være dei enkelte dagane?  Er det nokon som venter besøk?  Kva er det ein gjer når ein venter besøk? (Bake kake, pynte huset , gjere seg klare).  Og når er det ein helst skal være klare? (Når besøket, den som vi ventar på kjem).

Eg er glad for at de alle saman er komet frem til kyrkja i dag. Det er kjekt at vi kan feire starten på adventtida i lag. Er det eigentleg alle som veit kva ordet advent tyder? (advent kjem frå latin adveniere ”å kome frem”). Adventtida skal minne oss på at nokon skal og kven dette er og korleis det skjedde då han kom sist fortel dagens preiketekst om:

Er det noko du er redde for å miste? Kva er det du er redde for å miste? Bamser, nøkkler, penger Eg for min del bruker i alle fall til tider til å ta ein dobbeltsjekk på visse ting: Lommebok, bil- og husnøklane, jobb-nøklane, preika og mobilen – alt er på plass. Det er kjekt å ha desse ting med og det kan lett bli eit styr om noko av dette er borte.  Kor mykje er desse tinga eigenleg for meg. Alt dette fin i grunn plass i ei bukse eller i ei veske og er dei borte så kan ein leite. Og sjølv om ein ikkje skulle finne dei att, det går an å erstatte dei. Det blir krøll og styr å erstatte dei, men det går an.

Får eg lov til å starte med eit spørsmål som kanskje er litt ubehageleg? Skal eg tørre å stille spørsmålet? Ok, eg skal våge det: Har nokon av dykk nokon gong vært borte i ei rettssak?

Eg for min del har berre vært med i ei rettssak då eg gjekk på skule. Heldigvis har eg og klassen min berre vært tilskodar. Men eg kjenner folk som har litt meir erfaring med det, for eksempel han Michael. Michael, kan du kome til meg?

Plan for framdrift

5.12. 2010 aktualisert kontaktkortet
Meld til prosten om ferie som skal overførast
17.1. 2011 arbeidsplan låsast kl. 23.00
28.2.2011 summarplanen låsast (skal i grunn være klar 3 mnd før)
Michael er tilgjengeleg på 979 87 961 (ikkje mellom kl. 22.30 og 7.00 og 5.-12.1.)
Bruk til kontakt denne epostadressen  plan[at]hoffmannfamilie.net (erstatt [at] med @ - Pga. spam)

 

Anhänge:
DateiBeschreibungErstellerDateigröße
Diese Datei herunterladen (Prostemodulen.ppt)Prostemodulen.ppt Administrator1832 kB

Han er tidleg oppe denne morgonen. Det er seint på hausten. Det bles og det er kaldt. Om nokre få dagar blir han 34. Han frys, men han bryr seg ikkje noko særleg om det. Han har eit mål. Han skal til kyrkja. Han skal være der før folket kjem. Og det er mykje papir han har med seg. Papir som ikkje berre dei lærede slik som prester og professorane, kollegane hans, skal snakke om, men som folket skal snakke om: 95 kritiske tesar om tilstanden i kyrkja, ei kyrkje som har komet bort frå evangeliet, ei kyrkje som  må reformerast. Og folk kjem til å snakke om det og meir enn det.

Unterkategorien