Norsk

«Frå kvar etter evner, til kvar etter behov.» slik definerer filosofen Karl Marx rettferd. Rettferd er eit ord som ikkje blir brukt alt for skjeldent i desse dagar. Og det er nok litt av kvart som folk kan leggje i dette ordet.  Men kva er dei eigenleg ordet rettferd  tyder?

Kant forsøkte seg på den der med sitt "moralske imperativ". Altså det å leve og handle som om kvar handling man gjør skulle være ein eviggyldig definisjon av det moralsk sanne og korrekte.

Kjenner du forskjellen mellom desse to?  Det eine var vin og det andre er vin. Men det finns også forskjellar mellom forskjellige sorter vin. Faren min kjem frå eit området der det dyrkast mykje vin og han er vakst opp med utsikt på ein vingard. Han har fortalt meg litt om vin og kulturen: Det er viktig å være bevisste på kva vin ein drikk, når ein drikk det og ikkje minst kor mykje ein drikk. Vin skal ein drikke til å nyte den ikkje til å drikke seg fulle. Og vinen skal høve til det ein bruker det til. Det er klare forskjell mellom vin som berre er eigna til maten og som ein skal drikke for seg sjølv.

Den 21. desember, for 2 veker sidan kunne vi sjå eit astronomisk fenomen: Ei total måneformørking på den kortaste dagen i året. Dette var spesielt, spesiell i alle fall for alle dei som fekk sjå det. Og det er rykte om at fleire av dei som bur langs vegen ut mot Haram har klart å sjå det.

Eg skal prøve å måle kor stor kyrkja vår er. Det er xxx meter frå Altertrappa til døra og xxx m i høgda. Det hadde nok ikkje gått ann å få plass til ein båt her inne som skulle bli sirka 135 meter lang, 23 meter bred og nesten 14 m høg.

 

Ei "forteljing" dannar seg i hovudet mitt. Forteljinga bærer namnet: ”Guds ord kjem til byen.” Eg ser skikkelsar, scenar blir synleg for meg.

Plutseleg gjekk det eit rykte gjennom byen og det ville ikkje stilne. Dokumenta frå kyrkja og avisene kom ut med åtvaringar: Ingen skal la seg lure! Guds ord kan ikkje "kome", det kom for veldig lenge sidan. Vi har det i Dei heilage bøkene, og vi har "ekspertar" som tolkar det for "lekfolket", som forklarer det, som gjer det velsmakande.

 

Men Guds ord kom til byen, likevel .(...)

Unterkategorien