Norsk

”Alle ser når eg drikk, men ingen ser når eg tørster!” Slik stå det på eit morsamt bilete inne i gangen i eit hus. Bilete er moro, men det er også alvorleg. Fylledrikkinga er ikkje noko å spøke med, den kan øydeleggje både menneske og relasjonar rundt eit menneske.

”Alle ser når eg drikk, men ingen ser når eg tørster!” Det nok mange som drikk fordi dei har tørst. Dei drikk fordi dei lengtar etter å få nok.

Det er kanskje nokre som har undra seg kvifor vi har syngje ein julesong nå. Nå då jula endeleg skulle være slutt. Men eg må nok innrømme at eg hadde eit poeng då eg tok ut denne salmen. Riktig nok ligg poenget først og fremst i det siste verset, men det hadde vært litt lite å syngje berre eit vers.

Treeinig Gud, vi lovar deg,
vi lovar deg,
for frelsa no og æveleg!
Halleluja, halleluja!

 

Oppgåve

Kyrkja i møte med muslimar i Norge (TFF 4526)

 Av
Michael Hoffmann

 Haramsøy
2011

Anhänge:
DateiBeschreibungErstellerDateigröße
Diese Datei herunterladen (110613 Eit møte i sorg.pdf)110613 Eit møte i sorg.pdfEi hjelp i nauden - eit møte i sorgMichael Hoffmann1080 kB

Dette her er eit bilete av fyrlykta ute på Haram. Bilete blei tatt på ein fin vårdag. Men det er ikkje på dei fine dagane ein har mest behov for lykta. Det på dei mørke dagane og når det stormar at ein trenger lykta for å vise veg slik at ein ikkje skal gå på grunn. Men det er også viktig at ein orienterar seg ve dei rette lykta, at ein vel dei rette lykta.

Kven av dykk har barn? Eg sjølv er papa og eg syns det er gøy å være i lag med borna mine. Det er mykje artig dei finn på. Men av og til kan det være krevjande med å være papa. Tenk deg for eksempel at du har ein 2 åring. Og når 2åringen har bestemt seg for noko då skal det skje. Han vil at det skal skje og då må det skje. Det må skje. Her og nå. Men ikkje alt kan skje her og nå, med ein gong. For det meste klarer ein heldigvis å få fokuset hans flytta over på noko anna som kan skje her og nå.

Unterkategorien