Norsk

Eg veit ikkje om det er lov for ein mann å skrive her, men eg skal våge meg ut:

Det er noko med desse mannfolka i desse dagar. Dei tør ikkje å avlegge eit løfte med munnen, i alle fall om dei ikkje får eit lite spark. Og det treng dei. Dei fleste har nok ingenting i mot å gifte seg, men dei veit ikkje korleis dei skal spørje. Det fungerar nok fint sånn som det går og det er då er det jo det å fire heller ikkje noko som tvinger seg på for dei. Så lar dei være. Ærleg talt mine damer: Dei fleste menn er glad for å bli spurt, for det er mykje enklare å svare enn å spørje.

 

Parochie - Bremsekloss eller trygg base?

 

1. Innleiing

I åtte år frå 1994 til 2002 var eg ein del av Landessynoden for den Evangelisk - Lutherske Landeskyrkja i Sachsen. Denne forsamlinga, som kan samanliknast med Kyrkjemøtet for Den Norske Kyrkja, sette i gang ei stor omorganisering i kyrkja og brukte mykje tid på å diskutere strukturen for kyrkja i framtida. Gjennom 40 år med sosialisme hadde kyrkja mist over 75% av medlemane sine og etter at muren fall, flytta dei fleste yngre til Vest-Tyskland for å få seg jobb. Kyrkja sto og står framleis framfor ei stor utfordring: strukturane er ikkje lengre i samsvar med røynda. Det var der eg høyrde for fyrste gong at nokon stilte spørsmål: "Må vi kanskje gi opp parochialprinsippet? Kan det framleis være organisasjonsformen for arbeidet vårt, eller er det berre ein alt for dyr bremsekloss?

Curriculum vitae
Jana Hoffmann

Fødselsår: 1979
Sivilstand: gift , tre barn

 Erfaring

sidan 2003 Heimebasert omsorg -Haram kommune
2002-2003 Bærum Kommune DønskiBo-og Behandlingssenter
1998-2001 Praktisk utdanning i Klinikum „St.Georg“
2000  Personlig Pleieassistent i Kristiansand 
1995- 2000 Flere ferievikariater i legepraksisog  restaurant

  Curriculum vitae

Michael Hoffmann

Prest og journalist

Sivil  status: gift, tre barn
Født: 1976

 Seljevegen 5, NO-1929 Auli // (+47) 407 63 723//  michael[at]hoffmannfamilie.net 

Nøkkelkvalifikasjonar

Engasjert, motiverande, lyttande, strukturert, målretta, fleirkulturell, handlekraftig, erfaren i krisehandtering, lojal

Erfaring

 

Sidan 2012 Rådgivar og vikarprest i Døvekirken
2002-2012  Sokneprest i Haram og Fjørtoft (og koordinerande sokneprest for Haram kommune)
2002 Prestevikar i Stadsbygd prestegjeld
1994-2002 Assistentjobbar i helse- og sosialvesenet i Noreg og Tyskland (blant anna personleg assistent i Kristiansand, Sjukeheim i Bærum, legepraksis i Tyskland, aktivitetsleiar for utsett ungdom Landkreis Freiberg )
1999-2001 Prestevikar i sjukehusprestetenesta ved Klinikum ”St. Georg” Leipzig
1998-2001 Pizzasjåfør Pizzaservice Pronto Leipzig
1996 Assistent for elektrikar for Bindan i Dresden (Tyskland)
1991-1995 BCS – Computersysteme Rechenberg-Bienenmühle

 Lebenslauf

Michael Hoffmann

Pfarrer und Journalist

Familienstand: verheiratet, drei Kinder
Jahrgang: 1976

Unterkategorien