Norsk

Velkomen i ennå eit nytt år., Herrens år , anno domini 2010.  Verda er i forandring. Det kjenast slik som om ting skjer og forandrar fortare og fortare. Nor ein tekte på ein bonde for 50 år sidan så tenkte ein på hestekjære, mens det i dag er traktor. Underholdning i går det var heimelaga musikk, kortspel, lesing og kanskje radio, mens det i dag er mykje TV og data.

Det er 1621. Han går ein siste gong frem til alteret han sløkker lyset og tar med seg nattverdskalken. Nattverdskalken, han er symbolet for dei protestantske kristne i landet. Det å kunne ta del i nattverden med både brød og vin meiner så mykje for dei. Men nå er slaget tapt.

 

Kva er dette her for noko?

Dette er ein bibel. Dette er ein bibel som eg fekk då eg byrja å jobbe som prest for noko meir enn sju år sidan.

Anhänge:
DateiBeschreibungErstellerDateigröße
Diese Datei herunterladen (100124 Agenda.ppt)100124 Agenda.ppt Michael Hoffmann800 KB

 

”.”  Det er makt i bøna. Det hjelper å be. Og gud lyttar på oss, det veit vi. Men av og til er det vanskeleg å finne dei rette orda. Av og til kjenner vi oss tause.

Preika i dag skal være ei skrifte tale. Men kva er skrifte? Skrifte er både eit substantiv og eit verb og tyder å vedkjenne syndene sine for eit anna menneske.

Unterkategorien