Norsk

 

cimg5549

Helgereika Joh 21:1-14

Bilete viser Genesaretsjøen som også blir kalla for Tiberiassjøen etter den største byen som ligg att med sjøen.

I dag er det skjærtorsdag dagen i den kristne påskeveka der vi feirar det siste måltidet Jesus hadde med læresveinane sine før han blei krossfesta. Ordet Skjærtorsdag kjem frå norrønt skíriþórsdagr som tyder reinsetorsdag (jf. skjær, 'rein)', som siktar til at Jesus vaska føtene til læresveinane den  kvelden dei hadde det siste måltidet. Under dette måltidet innstifta Jesus den heilage nattverden.

Eg kjenner meg litt svolten. – Korleis går det med dokke? Er de mette eller svoltne? Kvifor treng vi eigentleg mat? Kva skjer når vi ikkje får mat?

Kva mat er du liker best? Kva er maten du skal ha når det er fest?

Eg kjenner meg litt svolten. – Korleis går det med dokke? Er de mette eller svoltne? Kvifor treng vi eigentleg mat? Kva skjer når vi ikkje får mat?

Kva mat er du liker best? Kva er maten du skal ha når det er fest?

Men er maten det aller viktigaste når du skal ha fest? Eller er det ting som er viktigare? Kva kan det være? – Hovudpersonen? Gjestane? Gåver? – Gåver er nok ikkje det aller viktigaste. Eg trur nok at hovudpersonen og gjestane er mykje viktigare. Men også maten og gåvene hører gjerne med til festen.

Norsk utkast av: Helmut Hanisch:  Johann Amos Comenius - „Stationen seines Lebens“

 

Livsstasjonane

 

Unterkategorien