Beitragsseiten

1.Kristne minoritetar i det heilage landet

1.1 Eit personleg møte

Den vesle dama møte meg på kontoret sitt. Ho bar ikkje hovudtørkle og viste med dette at ho ikkje var muslim. Ho spurde guiden min kva han heitte og kva familie han kom ifrå. Det viste seg at begge to kom frå familiar som har levd  i Gaza så lenge folk kan huske. Den eine var muslimsk, medan den andre var kristen. Shuhaila Tarazi sa at dei alltid hadde møtt kvarandre med respekt og velvilje. I eit lengre intervju fortalte ho om situasjonen til dei kristne i Gaza og at ho sjølv valte å flytte  tilbake til  Gaza etter fullført utdanning og ei periode i vesten. Ho viste meg sjukehuset og kyrkja som nyleg hadde blitt øydelagd av ein israelsk rakett.

Suhaila Tarazi, direktør på det anglikanske Al Ahli Arab – sjukehuset var i 2005 den første kristne frå det heilage landet som eg fekk møte. Frå før visste eg om at det fanst kristne palestinarar som f. eks. Hannah Ashrawi, men dette var første gong eg fekk møte ei av dei.

Seinare under dette besøket i den gettoliknande Gazastripa blei eg invitert på gudsteneste i den gresk-ortodokse kyrkja få meter unna frå sjukehuset og hovudgata i Gaza by. Der var det galleriet som ligg på dagens gateplan medan kyrkjeskipet ligg eit godt stykke under det,  der gateplanet  var for mange hundre år sidan. Kyrkja var gamal og viste tydeleg at det har vore  kristne veldig, veldig lenge. Men  Suhaila Tarazi og den greske presten fortalte  at blir det færre og færre av dei. Dei har ofte betre kontaktar til utlandet og klarer difor betre å flykte frå elendigheita i dei palestinske områda.