Beitragsseiten

2.4. Spor etter armenarane i det heilage landet

Portnaren fortel om tradisjonen[27] som seier at armenarane kom til det heilage landet som ein del av den 10. romerske legionen under den første jødiske krigen og at dei allereie den gongen fekk det som i dag er det armenske kvarteret like att med Sitadellen.

Det er dokumentert at armenarane er til stades i Jerusalem sidan 254[28] og på det meste var det 25.000 av dei i Jerusalem . Den armenske alterboka frå Jerusalem frå 417-439 dokumenterer armensk gudstenesteliv i byen på 400talet. Frå  500tallet til 700talet skal det har vært 70 armenske kloster i landet[29] Sidan 637/638 er det dokumentert at armenarane har sin eigen biskop i Jerusalem som følgje av striden etter konsilet i Kalsedon. Men først etter ein intern armensk konflikt om ei union med Rom tok biskop Sarkis 1311 titelen patriark som han fekk godkjent av sultanen.