Beitragsseiten

2.2 Armenia og Armenarane

2.2.1 Det armenske folket

Det er usikkert kor det armenske folket kjem ifrå. Men det som sikkert er at dei i over 2700 år har levd på høglandet sør frå Kaukasus fram til det som i dag blir kalla for Aust-Anatolia , men som frem til 1915 blei kalla for Vest-Armenia.

Det armenske språket er ei sjølvstendig grein i den indogermanske språkfamilien. Det språket som er nærmast i slekt med det armenske er det greske.

På 400 talet var det Mesrob Masjots som skapte det armenske skriftspråket for bibeloversettinga si.

I dag er det cirka 10 millionar Armenarar og berre ein tredjedel av dei lever i Republikken  Armenia. Over 2 millionar bur i Russland , mange også i Syria, Libanon, USA og Iran. Færre er det i Tyrkia, Jordan, Det heilage landet, Irak, på Kypros og i Karabakh-regionen, og det er også større armenske fellesskap i Frankrike, Tyskland, Bulgaria, Hellas, Bulgaria, Australia, Canada ,samt ein del latinamerikanske og arabiske statar.