Beitragsseiten

Litteratur

Ateek, Naim Stifan: Justice and only Justice. New York 1989

Mæland, Jens Olav: Glemt av sine egne. Rapport frå de kristnes situasjon i Det hellige land. Oslo 2009

Benhayim, Menachem: The Messianic Movement in Israel. A Personal Perspective (1963-1998). I Mishkam 28/1998

Kirkemøtevedtak i sak 09/08 Kyrkjene i Midtausten og vårt ansvar

Krikorian, Mesrob K.: Die Armenische Kirche. Frankfurt/Main 2007.

Hintlian, Kevork: History of the armenians in the holy land, Jerusalem 1989.

Schmalz-Jacobsen, Cornelia; Hansen, Georg: Kleines Lexikon der ethnischen Minderheiten in Deutschland. Bonn 1997.

Brentjes, Burchard; Mnazakanjan, Stepan; Stepanjan, Nona: Kunst des Mittelalters in Armenien.Berlin 1981.[3] Mæland s.128

[4] Tall frå Mærland s.98

[7] Krikorian s.22

[8] Krikorian s.39

[10] Krikorian s.49

[11] «Førti dager på Musa Dagh» -

[12] Alma Mahler- Werfel: Mein Leben, Frankfurt 1963  S. 275

[13] Krikorian s.54- 58

[14] Mens det i 1920 verre levde 780.000 mennesker i dagens Armenia er det i dag 3,3 millionar.

[15] Krikorian s.22

[16] Krikorian s.31

[17] Krikorian s. 154-158

[18] Krikorian 191-193

[19] Krikorian 193

[20] Ein er på veg mot kvarandre: Blant anna blei dei latinske patriarkatane for Konstantinopel, Antiochia og Alexandria nedlagd.

[21] Krikorian s.100

[24] Ved den tredje stasjonen til korsvegen langs via dolorosa.

[25] Den fjerde stasjonen på via dolorosa.

[31] Himtlian s. 40.

[32] Som var synleg i eit hjørnet frå den hagen med den gruppa som vi besøkte.

[33] Sjølv om Armenia ligg sør frå Kaukasus, dvs. geografisk i Asia reknes Armenia politisk som ein del av Europa og er difor medlem av Europarådet .