Beitragsseiten

3. Israel og Armenarane

3.1. Det armenske folket og det jødiske folket

Armenarane i Jerusalem lever i dag under jødisk herredøme. Det som gjer denne situasjonen spesielt er at begge folka er dei to europeiske[33] folka som i løpet av 1900tallet har vært utsett for kvart sitt folkemord. Både armenarane og jødane har opplevd eit genocid. Nokre meinar at folkemordet på armenarane var utganspunktet for det som skjedde med jødane[34], og sjølv om begge folka mista mellom 25% og 30% av  folket i desse hendingane, er det vanskeleg å samanlikne. Medan jødane budde i diaspora blant dei andre folka, budde mange armenarar i det som i over 2000 hadde vært armensk land, og medan jødane fekk  staten sin forholdsvis tett etter folkemordet, blei armenarane svikta og måtte vente i over 70år før dei satt att med ein liten reststat. Det kan berre bli feil å samanlikne Shoa med folkemordet på armenarane, men likevel gjer det som begge folka har vært utsett for, til noko spesielt, sjølv om staten Israel med omsyn til det gode forholdet til Tyrkia framleis fornektar folkemordet på armenarane[35].