Beitragsseiten

1.2 Kven er dei kriste i det heilage landet

Det israelske byrået for statistikk viser at det ved utgangen av 2008 var 153.100 registrerte kristne  i den israelske befolkninga ved sidan av 5.569.200 jødar, 1.240.000 muslimar og 121.900 druzar av ei total befolkning av 7.374.000 menneske i Israel[1], Aust-Jerusalem, israelske busettingar og på Golan-høgda. I tillegg antek  ein, at det er sirka 50.000 kristne på Vestbredden og 3.000 i Gaza. Over 80% [2] av dei er arabarar og dei har levd der så lenge ein kan huske.  Sirka 10.000 er Jesus-truande jødar[3]. Resten er Armenarar, eller har utanlandsk bakgrunn som for eksempel utsendingar frå forskjellige kyrkjesamfunn frå  forskjellige land.

Det er den gresk ortodokse kyrkja, den bysantinske kyrkja som er med 74.600[4] medlemmer det eldste og største kyrkjesamfunnet i det heilage landet. Dei gresk-katolske Melkittane med 48.300 medlemmer er ei utbrytarkyrkje av dette kyrkjesamfunnet som er i union med den romersk-katolske kyrkja og er det nest største kyrkjesamfunnet   før den latinske riten av pavekyrkja med 28.400 medlemmer. Ei anna kyrkje i union med Rom er den Maronittiske kyrkja med 7.300 medlemmer som er ei gamal utbrytarkyrkje frå den syrisk ortodokse kyrkja som har 2.600 medlemmer i landet. Også 3.600 koptiske kristne og 9.300 protestantiske kristne levde i 1995 i landet. Men sjølv om dei bruker forskjellige språk i gudstenesta  så er det, bortsett frå dei Jesus-truande jødane, arabisk som er morsmålet for dei aller, aller fleste av dei. Det er berre eit kyrkjesamfunn som har ei særstilling i denne samanhengen: Armenarane.