Norsk

Refleksjonsnotat over møte med vice – rektoren Elias Abu Ghanima på Mar Elias Campus i Ibillin, i Galilea

Samtalen i Ibellin var plassert som det siste møte på ein tur med mange inntrykk. I utgangspunkt hadde eg ikkje tenkt å reflektere over dette møte, men det var ein setning som å setje seg fast i hovudet mitt: ”I don’t want to be the Jew of the Jews.”.


1. Innleiing

Det er onsdag kl. 9.00 på eit kyrkjekontor ute i distriktet i Den norske kyrkja. Det er stabsmøte. Rundt bordet sitt det ei kyrkjeverje, ein prosjektleiar, ein prest og ein kyrkjetenar. Kyrkjeverja er den einaste av dei som er vakst opp i Noreg.  Ingen av dei andre har norsk som morsmål. Dei snakkar om ein tyskar som etter over 10 år har fått med seg at han kan melde seg inn i Den norske kyrkja. Dei diskuterar korleis ein kunne få betre kontakt med dei polske innvandrarane og sjølvsagt også mange andre ting.

Dette er ennå ingen vanlig situasjon i Noreg, men den kan bli meir og meir vanleg.  Den norske kyrkja ynskjer å være ”ei vedkjennande, misjonerande, tenande og open folkekyrkje”.[1] Men kven er dette folket som ho skal være folkekyrkje for?

1.Kristne minoritetar i det heilage landet

1.1 Eit personleg møte

Den vesle dama møte meg på kontoret sitt. Ho bar ikkje hovudtørkle og viste med dette at ho ikkje var muslim. Ho spurde guiden min kva han heitte og kva familie han kom ifrå. Det viste seg at begge to kom frå familiar som har levd  i Gaza så lenge folk kan huske. Den eine var muslimsk, medan den andre var kristen. Shuhaila Tarazi sa at dei alltid hadde møtt kvarandre med respekt og velvilje. I eit lengre intervju fortalte ho om situasjonen til dei kristne i Gaza og at ho sjølv valte å flytte  tilbake til  Gaza etter fullført utdanning og ei periode i vesten. Ho viste meg sjukehuset og kyrkja som nyleg hadde blitt øydelagd av ein israelsk rakett.

Haram Kyrkje

 NORSK

Hjerteleg velkomen i kyrkja vår! Visjonen for kyrkjelyden vår er: Varme tryggleik, openheit, fellesskap, menneskefiskar: Jesus blir synleg.

Først eit blikk att i historia og til den gamle kyrkja som låg ute på Haram fram til 1838.

Opent brev etter homofilievedtaket i kyrkjemøtet 2007

 

Kjære medlemmer av Den Norske Kyrkja,

Eg er glad i kyrkja vår, men det som skjedde dei siste dagane gjer vondt.

Kyrkjemøtet for Den Norske Kyrkja har vedtatt at den: ”ut frå ei samla forståing av dei bibelske skriftene, er delt i vurderinga av homofilt samliv i partnarskap.” Og det er difor det skal verta mogleg å tilsetje homofilt samlevande som prester, diakonar, kateketar og kantorar i Den Norske Kyrkja..

Unterkategorien