Beitragsseiten[4] Halvårsskrift for praktisk teologi 1/2009

[5] Flerkulturell s. 25

[6] Flerkulturell  s. 188

[7] TRE 23, s. 249

[8] Fykse Tveidt s.5.

[9] Skjevesland s. 7

[10] Eriksen, Kulturforskjeller s. 27

[12] Forbøn I

[13] Eriksen, Kulturforskjeller s. 43

[16] LOV 1996-06-07 nr 31: Lov om Den norske kirke (kirkeloven) §3.1  http://www.lovdata.no/all/hl-19960607-031.html#3 per. 9.9. 2009

[17] Aagedal s.4

[18] Aagedal S. 16

[19] Forandring og forankring s. 15

[20] Forandring og forankring s. 17

[21] Dulles s. 34-46

[22] Dulles s. 41

[23] Vad Nilsen s. 52

[24] Vad Nilsen s. 51

[25] Sjå intervju med K: ”Og det er heller ikkje polsk prest der.”

[26] Sjå Vad Nilsen s. (1)

[27] Bjørn Gabrielsen i Vårt Land – laurdag 28 februar 2009 – s. 33

[29] Vad Nilsen s. 50-51

[30] Aagedal s. 21

[31] Aagedal s. 22

[32] Eriksen, Flekulturell s. 238  ”Ettspråkligheit kan helbredast ”

[33] Vad Nilsen s. 53

[34] Eriksen, Kulturforskjeller s. 130

[35] Eriksen, Kulturforskjeller s. 248

[36] Eriksen, Kulturforskjeller s. 160