Beitragsseiten

 

DEL 3: REFLEKSJON, DRØFTING OG KONKLUSJON.. 41

9. Prestekallet og presteyrket. 41

9.1. Presteteneste – Yrke eller rolle?. 41

9.2. Tyskland. 41

9.3. Tsjekkia. 42

9.4. Noreg. 43

9.5. Oppsummering. 44

9.6. Vurdering. 44

10. Presten som embetsmann og arbeidstakar. 45

10.1. Presten i denne verda. 45

10.2. Tsjekkia. 45

10.3. Tyskland. 46

10.4. Noreg. 47

10.5. Oppsummering. 49

10.6. Vurderingar. 50

11. Den utbrente presten. 50

11.1. Kva er utbrentheit?. 50

11.2. Korleis å brenne seg ut?. 51

11.3. Tyskland. 51

11.4. Tsjekkia. 52

11.5. Noreg. 52

11.6. Oppsummering. 53

11.7. Vurderingar -Ingen veg unna?. 53

12. Presten med ansvar for alt. 55

12.1. Presten sitt ansvar. 55

12.2. Presten med allansvaret i Tsjekkia og Tyskland. 56

12.3. Ansvaret i Den norske kyrkja. 56

12.4. Oppsummering. 57

12.5. Vurderingar. 57

13. Presten som leiar. 58

13.1. Presten som leiar og blir leia. 58

13.2. Prester i leiinga av kyrkja. 58

13.2.4. Oppsummering. 61

13.3. Vurderingar - Den leiande presten. 62

14. Presten som liturg og predikant. 67

14.1. Ei rolle å fylle. 67

14.2. Feltet: Prestane i svart og kvit. 67

14.3. Oppsumeringa. 69

14.4. Vurderingar. 69

15. Presten som lærar. 70

15.1. Presten og læraren. 70

15.2. Frå feltet. 70

15.3. Oppsummering. 70

15.4. Vurderingar. 70

16. Presten som borgar. 71

16.1. Forskjellige forventningar. 71

16.2. Frå feltet. 71

16.3. Oppsummering. 73

16.4. Vurderingar. 73

17. Presten som medlem av prestefamilien. 73

17.1. Den eksemplariske familiefaren?. 73

17.2. Det "vanlege familielivet" i prestebustaden. 74

17.3. Prestefamilien på flyttefot. 75

17.4. Oppsummering. 76

17.5. Vurderingar. 76

Ekskurs: Prestefrua. 76

18. Konklusjon. 77

Litteratur. 79

 

Anhänge:
DateiBeschreibungErstellerDateigröße
Diese Datei herunterladen (120925 Prestebilete og prestekvardag_kom HH.pdf)Prestebilete og prestekvardag Michael Hoffmann1341 kB